Dobrovoljne mirovine

Nazad
Dobrovoljne mirovine

Mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se isplaćivati najranije s navršenih 50 godina života sklapanjem ugovora o mirovini s Društvom. Za ugovore o članstvu sklopljene nakon 01.01.2019., uvjet za ostvarivanje prava na privremenu mirovinu je 55 godina života, a za doživotnu mirovinu 60 godina života.

Vrste mirovina koje se isplaćuju ili se mogu isplaćivati u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja:
  1. doživotna mirovina,
  2. privremena mirovina,
  3. ubrzana privremena mirovina
Doživotna mirovina može se ugovoriti kao pojedinačna ili zajednička. Zajedničke mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

Privremena mirovina je obročna isplata u novcu, koju Društvo u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini, a koja se ne može ugovoriti na razdoblje kraće od pet godina.

Iznos mirovine ovisi o:
  • vrsti i obliku mirovine koji izaberete,
  • visini uplate,
  • postotku jednokratne isplate,
  • Vašoj životnoj dobi.
Kod svih dobrovoljnih mirovina na temelju doznake iz dobrovoljnog mirovinskog fonda prilikom početka korištenja mirovine moguća je djelomična jednokratna isplata u iznosu do 30% od ukupno uplaćenih sredstava.

Mirovina se isplaćuje korisnicima mjesečno i unaprijed, ne kasnije od dana utvrđenog u ugovoru o mirovini na izabrani račun u banci.