Starosna mirovina

Nazad
Starosna mirovina
RMOD nudi sljedeće starosne odnosno prijevremene starosne mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna mirovina, zajednička doživotna mirovina, pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem, zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem.


Pojedinačna doživotna mirovina - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina
Pojedinačna doživotna mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.


Zajednička doživotna mirovina - Zajednička doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina
Zajednička doživotna mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga.

Informativni izračun mirovine