Invalidska mirovina

Nazad
Invalidska mirovina
RMOD nudi sljedeće invalidske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna invalidska mirovina, zajednička doživotna invalidska mirovina, pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem i zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem.


Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem
Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine umre prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanim korisnicima ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine, korisnik mirovine prima mirovinu doživotno, a u slučaju smrti određuje nasljednike mirovine u ugovorenom razdoblju.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanim korisnicima mirovine te o dobi korisnika mirovine.


Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem
Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine i njegov bračni drug umru prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanim korisnicima mirovine ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine korisnik mirovine i njegov bračni drug mirovinu primaju doživotno, a u slučaju smrti određuju nasljednike mirovine u ugovorenom razdoblju.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanim korisnicima mirovine te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.