Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (dalje: Društvo) prvo je i za sada jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Republici Hrvatskoj po Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18).


Prodajni zastupnik Osoba za kontakt Telefon Elektronička adresa

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
Magazinska cesta 69

Osobni bankari u svim RBA poslovnicama
AGORA INVEST j.d.o.o., Koprivnica, Trg mladosti 16/A Ljiljana Pavlić, direktorica  048 550 201
098 899 470
ljiljana.pavlic@mirovinaplus.hr
TRIPUDIUM, obrt za usluge i savjetovanje, Zagreb, Zdenačka 37 Marin Horaček, vlasnik obrta 091 6003 841
098 1633 449
marin.horacek@mirovinaplus.hr
Obrt za poslovne usluge DEAL, Sveti Petar u Šumi, Jopi 31  Alenka Defar, vlasnica obrta 091 5015 436 alenka.defar@optinet.hr
AMADEA j.d.o.o., Rijeka, Meštrovićeva 22 Ivana Zulehner, član Uprave 091 6003 825 ivana.zulehner@mirovinaplus.hr
HEX, obrt za poslovne usluge, Rijeka, Radićeva 13 Helena Sabljak, vlasnica obrta 091 5682 042 sabljakh@gmail.com
MIA, obrt za usluge, Zagreb, Olovska 7 Tonka Zdunić, vlasnica obrta 091 6003 932
098 9327 122
tonka.zdunic@mirovinaplus.hr
LUMEN MUNDI d.o.o. za trgovinu i usluge, Sesvete, Dubečka 39 Ivan Ciler, direktor 099 2000 330 ivan.ciler@mirovinaplus.hr
MIROVINA PLUS, obrt za usluge, Split, Kralja Zvonimira 41 Jadranka Blažević, vlasnica obrta

Zunkica Zorić, vlasnica obrta

Tatjana Prnić, vlasnica obrta
098 1325 677

098 813 064

091 7326 940 
jadranka.blazevic1@mirovinaplus.hr

zunkica.zoric@mirovinaplus.hr

tatjana.prnic@mirovinaplus.hr
MD - Consilium d.o.o., Rijeka, Plješivička 22/c Mladen Manojlović, član uprave 091 5229 553 mladen.manojlovic@md-consilium.com
Stogaj d.o.o., Rijeka, Korzo 4 Marija Đeldum, član uprave 091 5912 402 marija@stogaj.hr
marija.djeldum@yahoo.com