17.09.2015. - Korisnicima dobrovoljnih mirovina RMOD isplaćuje višak

Nazad

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (RMOD) isplatit će 18. rujna 2015. godine višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ostvarenog u 2014. godini.
 
Mogućnost isplate viška regulirana je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14), u skladu s kojim je imenovani ovlašteni aktuar RMOD-a napravio izračun ukupno ostvarenoga viška za sve aktivne ugovore u 2014. godini.
 
Uprava RMOD-a donijela je odluku o isplati dijela viška korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.
 
Korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja RMOD-a, koji su imali isplatu cijele 2014. godine, bit će isplaćen iznos od pola mjesečne mirovine pa sve do osam mjesečnih mirovina na ime viška. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos.