27.04.2017. - Važno! Novi cjenici iz obveznog mirovinskog osiguranja Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva

Nazad

Sukladno izmjenama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 98/14 i 45/16) Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo priprema izmjene cjenika prijevremenih starosnih odnosno starosnih mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja čiji se početak primjene za sve nove korisnike mirovina očekuje uskoro. Kalkulator, opisi mirovina i Pravila za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja biti će ažurirani nakon isteka zakonskog roka za očitovanje HANFA-e.
Mirovine će, prema novim cjenicima, biti nešto niže. Ipak, sukladno zakonskim odredbama, ukoliko imenovani ovlašteni aktuar Društva u godišnjem financijskom izvještaju potvrdi da vrijednost imovine za pokriće tehničkih pričuva prelazi 110% vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovinama koje je Društvo sklopilo, Društvo može raspodijeliti višak vrijednosti imovine za pokriće tehničkih pričuva koji prelazi tu vrijednost. Ukoliko vrijednost imovine za pokriće tehničkih pričuva prelazi 115% vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovinama koje je Društvo sklopilo, Društvo mora raspodijeliti višak vrijednosti imovine za pokriće tehničkih pričuva koji prelazi 110%.
Za sve dodatne informacije vezane uz informativni izračun mirovina molimo da se javite putem telefona ili elektroničke pošte.