27.04.2017. - Važno! Novi cjenici iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva

Nazad

Sukladno izmjenama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 98/14 i 45/16) Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo priprema izmjene cjenika privremenih mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja čiji se početak primjene za sve nove korisnike mirovina očekuje uskoro. Kalkulator, opisi mirovina i Pravila za mirovine biti će ažurirani nakon isteka zakonskog roka za očitovanje HANFA-e.
Dosadašnja privremena starosna mirovina moći će se ugovoriti na razdoblje 10-20 godina. Dodatno, uvodi se nova ubrzana privremena starosna mirovina s trajanjem 5 godina pri čemu se u prve dvije godine isplaćuje 80% sadašnje vrijednosti svih isplata mirovina.
Za sve dodatne informacije vezane uz nove vrste mirovine i informativni izračun mirovina molimo da se javite putem telefona ili elektroničke pošte.