Privremena - M2

Nazad
Privremena - M2

Pojedinačna privremena mirovina iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja

Privremena mirovina koja se isplaćuje tijekom 10 do 20 godina.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate i ugovorenom trajanju isplate privremene mirovine.

U slučaju smrti korisnika mirovine isplata mirovne nastavlja se odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskim nasljednicima do isteka ugovorenog trajanja isplate.

Informativni izračun mirovine