Obavijest o državnim poticajnim sredstvima

Nazad

Obavještavamo korisnike mirovina Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. da smo iz dobrovoljnih mirovinskih fondova zaprimili Državna poticajna sredstva za 2016. godinu koja će, nakon obrade, biti raspoređena te će se uvećana mirovina (u skladu s Pravilima za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja), početi isplaćivati od ožujka 2018. godine.