Isplaćen višak korisnicima dobrovoljnih mirovina

Nazad

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (RMOD) danas isplaćuje višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ostvarenog u 2017. godini.
 
Korisnicima privremenih mirovina bit će isplaćen iznos od prosječno 60 posto mjesečne mirovine na ime viška. Korisnicima doživotnih mirovina, koji su imali isplatu cijele 2017. godine, bit će isplaćen iznos od prosječno dvije i pol (2,5) mjesečne mirovine na ime viška. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos.
 
Uprava RMOD-a donijela je odluku o isplati dijela viška korisnicima mirovina iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja (III. stup) razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.
 
Mogućnost isplate viška regulirana je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14 i 29/18), u skladu s kojim je imenovani ovlašteni aktuar RMOD-a napravio izračun ukupno ostvarenoga viška za sve aktivne ugovore u 2017. godini.