Isplata mirovina za prosinac

Nazad

Redovna isplata mirovina za prosinac 2018. godine izvršena je danas za sve korisnike, u skladu s ugovorima o mirovinama.