02.02.2019. - Usklađivanje mirovina prema ranijem Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN 106/99, 63/00, 107/07 i 114/11)

Nazad

Obavještavamo sve korisnike mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja koji su ugovor o mirovini sklopili prema ranijem Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN 106/99, 63/00, 107/07 i 114/11 – dalje: Zakon), da je Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. izvršilo usklađivanje mirovina prema čl. 31. Zakona, a na temelju utvrđenog indeksa potrošačkih cijena prema podacima Državnog zavoda za statistiku.
Usklađeni iznos mirovine isplaćen je s mirovinom za veljaču.