03.06.2019. - Podnesite nam Zahtjev za mirovinu iz 2. stupa

Nazad

Nakon što ste predali R-POD obrazac i dobili rješenje o priznanju prava na osnovnu starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu možete ispuniti donji zahtjev i zajedno s pripadajućim dokumentacijom predati ga osobno ili poštom na našu adresu Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., Heinzelova 44, 10000 Zagreb, odnosno na naš mail.
 
Ugovoriti možete samo onu vrstu mirovine koja Vam je priznata rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se tako ugovorena mirovina isplaćuje doživotno kao i mirovina iz 1. stupa. Oblik mirovine odabirete Vi!

Pozivamo Vas da odaberete oblik mirovine koji Vam najviše odgovara.

MS1 – Pojedinačna doživotna mirovina

MS2 - Zajednička doživotna mirovina

MS3 – Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem

MS4 - Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem
 
Svaki od odabranih oblika mirovine nudi drugačiji iznos mirovine. Iznos mirovine prema odabranom obliku možete izračunati putem Informativnog izračuna mirovine.

Prema obliku koji Vam odgovara odaberite jedan od ova dva zahtjeva:

Zahtjev za sklapanje ugovora za pojedinačnu mirovinu

Zahtjev za sklapanje ugovora za zajedničku mirovinu
 
U odabranom zahtjevu molimo popunite Vaše osobne podatke.

Ako odaberete zajedničku mirovinu, potrebno je ispuniti osobne podatke koji se traže za Vašeg bračnog druga. Ako je Vaš bračni drug stariji od 50 godina, te nezaposlen i ne ostvaruje druge redovite prihode, zakonski ste dužni odabrati zajedničku mirovinu.

U iznos doznake upisujete iznos Vaših sredstava u obveznom mirovinskom fondu.

Ako odaberete mirovinu sa zajamčenim razdobljem (MS3 ili MS4), potrebno je ispuniti trajanje zajamčenog razdoblja (5-20 godina), osobne podatke o imenovanim korisnicima, kao i postotak mirovine koji bi se isplaćivao imenovanim korisnicima u zajamčenom razdoblju. U slučaju da u trenutku sklapanja ugovora imate maloljetnu djecu, dužni ste ih odrediti za imenovane korisnike do njihove 18. godine života.

Na dnu zahtjeva obavezno upišite datum i potpis. (primjer popunjenog zahtjeva)
 
Ako odaberete MS1 ili MS3, potrebno je ispuniti Suglasnost za isplatu pojedinačne mirovine (ovisno o dobi Vašeg bračnog druga). Ako niste u braku ili zajednici izjednačenoj s brakom, molimo da na Zahtjevu označite odgovarajući kvadratić.

Suglasnost – bračni drug mlađi od 50 godina

Suglasnost – bračni drug stariji od 50 godina
 
Nakon što ste ispisali i ispunili Zahtjev i Suglasnost, potrebno nam je dostaviti sljedeće:

  • Pravilno ispunjen zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini,
  • Ispunjenu i potpisanu Suglasnost (samo ako ste odabrali pojedinačnu mirovinu);
  • Presliku osobne iskaznice
  • Potvrda banke o Vašem IBAN-u, preslika ugovora o tekućem računu ili preslika kartice tekućeg računa bez prikaza kontrolnog broja),
  • Presliku vjenčanog lista (novijeg datuma) i presliku osobne iskaznice za bračnog druga (ako ste odabrali zajedničku mirovinu).
 
 
Nakon što zaprimimo Vaš zahtjev za sklapanje ugovora i ostalu potrebnu dokumentaciju, te nakon što REGOS prenese Vaša sredstva u RMOD d.d., poslati ćemo Vam primjerak ugovora na potpisivanje.
 
Mirovina se počinje isplaćivati tek nakon što mirovinsko osiguravajuće društvo zaprimi originalne potpisane ugovore o mirovini.

Kako bi ste se pobliže upoznali s mirovinama koje isplaćuje RMOD d.d., pozivamo Vas da pogledate i Pravila za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja.

Ako Vam je u 1. stupu priznato pravo na osnovnu obiteljsku mirovinu ili osnovnu invalidsku mirovinu pozivamo Vas da nas kontaktirate radi informativnog izračuna mirovine i dostave odgovarajuće dokumentacije.

Za sva Vaša pitanja slobodno nam se obratite na telefone: 01/5581-772 ili 01/5581-720, putem mail adrese ili osobno na adresi RMOD d.d., Heinzelova 44 u Zagrebu