Podnesite nam Zahtjev za mirovinu iz 3. stupa

Nazad
Podnesite nam Zahtjev za mirovinu iz 3. stupa


Članovi svih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja najranije s navršenih 50 godina života. U slučaju da je članstvo u dobrovoljnom mirovinskom fondu započelo nakon 01.01.2019., zahtjev za privremenu mirovinu može se podnijeti najranije s navršenih 55 godina života, a zahtjev za doživotnu mirovinu najranije s navršenih 60 godina života.

Na ovoj stranici možete preuzeti primjerke zahtjeva za sklapanje ugovora o mirovini iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje je potrebno ispisati i dostaviti nama na adresu Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., Heinzelova 44, 10000 Zagreb ili na naš mail. Zahtjev možete podnijeti i kod naših prodajnih zastupnika.

Mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja se može ugovoriti kao privremena ili doživotna. Proučite relevantne informacije iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i odaberite oblik mirovine koji Vam najviše odgovara. 
 
PRIVREMENE MIROVINE:

M7 – Ubrzana privremena mirovina
M2 – Privremena mirovina

ZAHTJEV ZA PRIVREMENU MIROVINU (M7 i M2)

 
DOŽIVOTNE MIROVINE:

M4 – Pojedinačna doživotna sa zajamčenim razdobljem
M5 – Zajednička sa zajamčenim razdobljem
M6 – Pojedinačna doživotna mirovina s uvećanim iznosom u zajamčenom razdoblju

ZAHTJEV ZA POJEDINAČNU DOŽIVOTNU MIROVINU (M4 i M6)
ZAHTJEV ZA ZAJEDNIČKU DOŽIVOTNU MIROVINU (M5)

 

Iznos mirovine prema odabranom obliku možete izračunati putem Informativnog izračuna mirovine.

Djelomična jednokratna isplata od 10% do 30% kapitaliziranih sredstava može se ugovoriti u okviru bilo kojeg oblika mirovine, pod uvjetom da jednokratna isplata već nije iskorištena putem mirovinskog fonda.

U odabranom zahtjevu molimo popunite sve podatke koji se traže vezano uz odabrani oblik mirovine.

Na dnu Zahtjeva obavezno upišite datum i potpis. (primjer popunjenog zahtjeva)
 
Zajedno s ispunjenim Zahtjevom potrebno nam je dostaviti sljedeće:

  • Presliku osobne iskaznice
  • Račun na koji će se isplaćivati mirovina (npr. potvrda banke o Vašem IBAN-u, preslika ugovora o tekućem računu ili preslika kartice tekućeg računa bez prikaza kontrolnog broja),
  • Popunjenu CRS izjavu
  • Popunjen kontakt obrazac
  • Ako ste odabrali zajedničku mirovinu molimo dostaviti presliku vjenčanog lista i presliku osobne iskaznice za bračnog druga. 
Nakon što nam podnesete Zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini potrebno je osobno obavijestiti Vaš mirovinski fond o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva.

Vaš mirovinski fond izvršit će prijenos Vaših sredstava u RMOD d.d., najkasnije peti radni dan nakon što ste obavijestili fond o izabranom mirovinskom osiguravajućem društvu. Po zaprimanju sredstava iz mirovinskog fonda poslati ćemo Vam primjerak ugovora na potpisivanje.

Ako sredstva ne budu uplaćena u RMOD d.d. u roku od 60 dana od predaje zahtjeva,  stornira se zahtjev i svi podaci se brišu.

Mirovina se počinje isplaćivati tek nakon što mirovinsko osiguravajuće društvo zaprimi originalni potpisani ugovor o mirovini.

Jednom sklopljen ugovor o mirovini se ne može promijeniti, osim kod zajedničke mirovine u slučaju razvoda braka supružnika. Potpisom ugovora o mirovini RMOD d.d. se obvezuje isplaćivati mirovinu kako je to predviđeno ugovorom. Korisnik mirovine je dužan dojaviti svaku promjenu u osobnim i stvarnim pravima koja utječe na primanje mirovine. Visina naknade ovisi o odabranom obliku mirovine i navedena je u ugovoru o mirovini. Osim naknade za trošak ugovaranja i isplate mirovine, mirovinsko osiguravajuće društvo ima pravo i na upravljačku naknadu. Sve naknade su već uračunate i ne umanjuju iznos ugovorene mirovine.


Kako bi ste se pobliže upoznali s mirovinama koje isplaćuje RMOD d.d., pozivamo Vas da pogledate i Pravila za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Za sva Vaša pitanja slobodno nam se obratite na telefone: 01/5581-772 ili 01/5581-720, putem mail adrese ili osobno na adresi RMOD d.d., Heinzelova 44 u Zagrebu.