Isplata mirovina za lipanj

Nazad

Redovna isplata mirovina za lipanj 2020. godine izvršena je s današnjim danom za sve korisnike mirovina, u skladu s ugovorima o mirovinama.