Mirovine iz II. i III. stupa

Nazad
Mirovine iz II. i III. stupa
Mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno mirovine članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima, isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva  prema izboru člana.


Iznos mirovine iz II. stupa ovisi o:
  • vrsti i obliku mirovine koji izaberete,
  • visini sredstava na osobnom računu člana u obveznome mirovinskom fondu koja se prenose u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine,
  • Vašoj životnoj dobi.
 
Iznos mirovine iz III. stupa ovisi o:
  • vrsti i obliku mirovine koji izaberete,
  • visini ušteđenih sredstava u dobrovoljnome mirovinskom fondu koja se prenose u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine,
  • postotku jednokratne isplate,
  • Vašoj životnoj dobi (u slučaju doživotnih mirovina).