Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (dalje: Društvo) prvo je i za sada jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Republici Hrvatskoj po Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14 i 29/18).


Michael Georg Müller, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Michael G. Müller doktorirao je na Karl-Franzens-Universität u Grazu 1984. godine te je završio i Business Administration A stupanj na istom fakultetu. Dugogodišnje iskustvo stjecao je na menadžerskim pozicijama u poduzećima poput Dataline, Beč, zatim Hoffman Aircraft, Wr. Neustadt te u NMB Bank u Beču.
U sklopu karijere u Raiffeisenu bio je zaposlen u Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-u (RZB) u Beču, zatim u predstavništvu RZB-a u Milanu i Parizu te u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb kao član Uprave. U Hrvatskoj je proveo šest godina karijere. U 2014. godini završila je 14 godina duga karijera u Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, od čega je sedam godina bio predsjednik Uprave. Za vrijeme svog mandata osnažio je poziciju banke kao lidera na tržištu. Dodatno je, u razdoblju od listopada 2001. do lipnja 2005. godine obnašao i funkciju predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen Osiguranja d.d. Sarajevo. Također, bio je i član, a kasnije i predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka BiH, čime je doprinosio i razvoju bankarskoga tržišta u zemlji.
 
Renata Gecan-Milek, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Renata Gecan Milek diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, a dodatnu edukaciju stekla je putem programa ACI iz Velike Britanije (Udruga financijskih tržišta) koji je završila 1998. godine. 2014. godine stekla je i titulu Master of Business Administration, MBA, smjer financije na WU Executive Academy u Beču. Karijeru je započela 1996. godine, a od 1997. godine je zaposlena u RBA. Tijekom dosadašnje karijere obnašala je i funkciju članice Uprave Raiffeisen Investa. Gecan Milek je položila ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, zatim za ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava te za investicijskog savjetnika. Obnaša funkciju predsjednice Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva.
Boris Vuksan, član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Boris Vuksan, član Nadzornog odbora, diplomirao je 1996. na Ekonomkom fakultetu u Zagrebu, smjer Vanjska trgovina. Karijeru započinje u bankarskom sektoru na kreditno garancijskim poslovima s inozemstvom i rizničkom poslovanju, a od 1999. radi u Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb gdje obnaša funkcije voditelja plana i analize, savjetnika za sukladnost, zamjenika izvršnog direktora Sektora upravljanja rizicima i trenutno direktora financijske kontrole. Tijekom radnog vijeka sudjelovao je u brojnim projektima iz područja financija, kao i uvođenju integralnog menadžment informacijskog sustava.