Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (dalje: Društvo) prvo je i za sada jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Republici Hrvatskoj po Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18).


Michael Georg Müller, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Michael G. Müller doktorirao je na Karl-Franzens-Universität u Grazu 1984. godine te je završio i Business Administration A stupanj na istom fakultetu. Dugogodišnje iskustvo stjecao je na menadžerskim pozicijama u poduzećima poput Dataline, Beč, zatim Hoffman Aircraft, Wr. Neustadt te u NMB Bank u Beču.
U sklopu karijere u Raiffeisenu bio je zaposlen u Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-u (RZB) u Beču, zatim u predstavništvu RZB-a u Milanu i Parizu te u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb kao član Uprave. U Hrvatskoj je proveo šest godina karijere. U 2014. godini završila je 14 godina duga karijera u Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, od čega je sedam godina bio predsjednik Uprave. Za vrijeme svog mandata osnažio je poziciju banke kao lidera na tržištu. Dodatno je, u razdoblju od listopada 2001. do lipnja 2005. godine obnašao i funkciju predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen Osiguranja d.d. Sarajevo. Također, bio je i član, a kasnije i predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka BiH, čime je doprinosio i razvoju bankarskoga tržišta u zemlji.
 
Zoran Košćak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Zoran Košćak magistrirao je 1996. godine, na Ekonomskom fakultetu u Beču, smjer društveno-ekonomske znanosti.
Karijeru započinje u Raiffeisen Zentralbank AG gdje je zaposlen od 1996. godine, a u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb prelazi 1999. godine, gdje je radio u Sektoru investicijskog bankarstva. Nakon toga odlazi u Raiffeisen vrijednosnice, gdje je kao član Uprave bio zadužen za poslove tržišta kapitala. Iz Raiffeisen vrijednosnica odlazi u RBA na mjesto zamjenika izvršnog direktora Sektora riznice i investicijskog bankarstva, te je 2003. imenovan izvršnim direktorom Sektora riznice i investicijskog bankarstva. Od 2005. godine je član Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. U Raiffeisen mirovinskom osiguravajućem društvu d.d., obnaša funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora od 2019. godine.
Boris Vuksan, član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Boris Vuksan, član Nadzornog odbora, diplomirao je 1996. na Ekonomkom fakultetu u Zagrebu, smjer Vanjska trgovina. Karijeru započinje u bankarskom sektoru na kreditno garancijskim poslovima s inozemstvom i rizničkom poslovanju, a od 1999. radi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb gdje obnaša funkcije voditelja plana i analize, savjetnika za sukladnost, zamjenika izvršnog direktora Sektora upravljanja rizicima, direktora financijske kontrole i trenutno izvršnog direktora financija. Tijekom radnog vijeka sudjelovao je u brojnim projektima iz područja financija, kao i uvođenju integralnog menadžment informacijskog sustava.